Planlægningsunderstøttelse

for det keramiske klimagulv

Teknisk rådgivning

Ved spørgsmål om konstruktionsopbygningen og varme- og reguleringsteknikken står vores kvalificerede medarbejdere inden for anvendelsesteknik til rådighed med faglige råd. De udarbejder individuel for byggeprojekter koncepter og løsningsforslag på tværs af fagområder.

Varmebelastningsberegning

For at sikre den effekttilpassede varmeafgivelse af det keramiske klimagulv BEKOTEC-THERM kan vi med vores softwareløsning efter fremlæggelsen af tilsvarende tegninger og data bestemme varmebelastningen af bygningen og de enkelte rum.

Udlægningen af varmesystemet

På baggrund af foreliggende tegninger, oplysninger om antal og størrelse af rummet samt den tilhørende varmebelastning kan vi foretage udlægningen af varmesystemet. Det omfatter bestemmelsen af de nødvendige varmekredse og de effekttilpassede udlægningsafstande. Den dertil oprettede materialeliste indeholder desuden alle nødvendige komponenter. Udarbejdelsen kan stilles til rådighed i tabelform eller også som CAD-tegninger med indtegnede varmekredse.

Udbudsmateriale

I downloadområdet på dette website finder du udbudsmateriale, som vi har udviklet. Vi kan stille udbudsmateriale til rådighed svarende til den tekniske udlægning af Schlüter®-BEKOTEC-THERM som fladevarmesystem.

Rådgivning på stedet

Rådgivning på stedet "Ved behov om individuel objektrådgivning på stedet står vores faglige rådgivere efter aftale gerne til rådighed som ekstern servicehjælp.