Pudslagskonstruktioner for gulvvarmesystemer

Den varmefordeling på stor flade i hele rummet gør gulvvarmen til det perfekte medium for økologisk og økonomisk opvarmning. Dog har det vist sig, at det er vanskeligt at fremstille sådanne totalkonstruktioner vedvarende skadesfri. Således forekommer der ved almindelige varmegulve ofte sætninger og revner. Det skyldes bl.a., at pudslaget og overbelægningen udvider sig forskelligt pga. deres forskellige varmeudvidelseskoefficienter ved temperaturskift.

De pudslagstykkelser af almindelige systemer, som opfylder de gældende standarder, har den varmetekniske ulempe, at der tilføres meget varmeenergi til den relativt store pudslagsmasse og gemmes der. Tilsvarende langsomt kan denne almindelige gulvvarme reagere på temperaturændringer.

Kompletsystemet Schlüter®-BEKOTEC-THERM løser disse problemer som helhed og er beskyttet som international fremgangsmådepatent.

Her står navnet „BEKOTEC“ for belægningskonstruktionsteknikken og „THERM“ for de varmetekniske komponenter. Schlüter®-BEKOTEC-THERM er baseret på en tynd gulvkonstruktion af pudslag, som iføres BEKOTEC-monteringspladerne, og som nedbringer svindspændinger af pudslaget i knopmønsteret. Ved anvendelse af Schlüter®-DITRA 25, Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 eller Schlüter®-DITRA-HEAT-E kan der straks efter, at pudslaget er gangbart, udlægges fliser eller naturstenplader. Med „THERM“-komponenten tilbyder vi varmeteknik, der er præcist afstemt på „BEKOTEC“, fra varmerør til elektronisk regulering. Den lille pudslagsmasse og varmerørenes position tæt på overfladen fører til en hurtig reaktion af gulvvarmesystemet. Gennem de kommunikerende luftkanaler af samlingsafkoblingen Schlüter®-DITRA under fliserne opnås en jævn varmefordeling. Samtidig sørger anvendelsen af de afprøvede afkoblingsmåtter for en vedvarende skadesfrihed af gulvet.

Således er Schlüter®-BEKOTEC-THERM et hurtigt reagerende „keramisk klimagulv“, som kan drives på en energibesparende måde med en meget lav fremløbstemperatur. Selvfølgelig kan der også udlægges andre belægningsmaterialer på BEKOTEC-pudslaget. Schlüter®-BEKOTEC-THERM har i mange år i udlandet og herhjemme været afprøvet der, hvor der efterspørges hurtige byggefremskridt og økologisk opvarmning.