Systemkomponenter

Det patenterede konstruktionssystem byder på masser af fordele i forhold til et almindeligt støbt varmegulv. Grundlaget for det keramiske klimagulv er monteringspladen Schlüter®-BEKOTEC-EN. Afhængigt af anvendelsesområdet står den til rådighed i forskellige udførelser og højder.

Mellem knopperne klemmes de ilttætte varmerør (BEKOTEC-THERM-HR), som er afstemt optimalt til pladen. Efterfølgende iføres et cement- eller calciumsulfatpudslag. Her er en lagtykkelse på mindst 8 mm over knopperne allerede tilstrækkelig. Teknisk set ligger varmerørene således inden for pudslaget. I alt er den minimale konstruktionshøjde op til pudslagets overkant ved dette system mellem 20 mm (EN 12 FK) og 52 mm (EN).

På den måde har det keramiske klimagulv brug for en lavere fremløbstemperatur (kun 27-32°C) og sparer i kombination med moderne varmeteknik energiudgifter sammenlignet med et almindeligt støbt varmegulv.

Systemet kan ved hjælp af varmekredsfordeleren Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/DE tilsluttes til ethvert eksisterende varmeanlæg. Takket være det lave energibehov er systemet desuden fremragende egnet til driften med vedvarende energikilder som f.eks. varmepumper eller solenergisystemer. Hvis der tappes vedvarende energikilder, viser det keramiske klimagulv også hele sit energibesparende potentiale: Ifølge en undersøgelse af TU Dresden er sparepotentialet op til 8,3 % – det skåner pengepungen mærkbart.

Men fordelene ved BEKOTEC-THERM-systemet begynder allerede ved monteringen: Den noprede struktur gør, at vægtfordelingslaget udlægges som modulært pudslag. Det størknende pudslag kan således ikke danne sætninger på stor flade, fordi tvangsspændinger nedbringes modulært i knopmønsteret, så man helt kan undgå ekspansionsfuger i pudslaget. Varmekredsene kan således udlægges fuldstændig frit.

Så snart pudslaget kan betrædes, udlægges der mellem det og gulvbelægningen en afkobling med Schlüter®-DITRA 25, Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 eller Schlüter®-DITRA-HEAT, som beskytter fliserne eller naturstenene mod revner. Hver af disse måtter afkobler belægningen fra underlaget og gør det muligt at udlægge belægningen hurtigt, hvilket forkorter byggetiden væsentligt. På grund af måttens åbne luftkanaler kan pudslaget alligevel størkne jævnt (damptrykudligning). Desuden garanterer Schlüter®-DITRA en optimal varmefordeling på klimagulvets overflade.

Med monteringen af et keramisk klimagulv Schlüter®-BEKOTEC-THERM som i sig selv afstemt konstruktionsopbygning er der heller ingen ventetider mellem byggeafsnittene: Varmerørene udlægges mellem knopperne, pudslagsmonteringen forkertes til et minimum på grund af materialebesparelsen, og DITRA-måtter gør det muligt, at keramikbelægningen udlægges, umiddelbart efter pudslaget kan betrædes. Med de fysiske egenskaber af monteringspladerne Schlüter®-BEKOTEC-EN kan man desuden undgå den langsommelige opvarmning af pudslaget af hensyn til størkning. Virksomheden tilbyder håndværkere derudover også en yderligere sikkerhed med en objektrelateret 5-års garanti.

 • Systemplader og tilbehør

  Systemets basis er monteringspladerne fra produktfamilien Schlüter®-BEKOTEC-EN. Derved kan der alt efter monteringssituationen vælges mellem forskellige modeller, så systemet kan anvendes både ved nybyggeri og ved renoveringer og saneringer.

  Få mere at vide

 • Varmerør, fordeler og tilslutninger

  Ved Schlüter®-BEKOTEC-THERM udlægges varmerørene direkte i monteringspladen – derfor kan systemet klare sig med en meget lav konstruktionshøjde. Men ud over varmerørene tilbyder Schlüter-Systems også alle andre komponenter, som kræves til installationen af varmeelementerne.

  Få mere at vide

 • Reguleringsteknik

  Schlüter-reguleringsteknikken muliggør en individuel rumtemperaturregulering. Med det fleksible modulsystem kan den tilpasses til de pågældende byggemæssige forhold og brugerens individuelle krav. I forbindelse med den gode reguleringsevne af det keramiske klimagulv Schlüter®-BEKOTEC-THERM øger den ikke kun komforten, men opfylder derudover også de forskrevne krav af energibesparelsesforordningen (EnEV).

  Få mere at vide

 • Andre systembestanddele

  De i det følgende beskrevne Schlüter-produkter er påkrævede systembestanddele for en skadesfri keramik- eller naturstenbelægning i forbindelse med Schlüter®-BEKOTEC-THERM: 

  • Afkoblingsmåtte Schlüter®-DITRA 25, Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 eller Schlüter®-DITRA-HEAT-E
  • Dilatationsfugeprofil Schlüter®-DILEX
  • Kant- og tilslutningsfugeprofil Schlüter®-DILEX

  Få mere at vide

BEKOTEC-THERM:
Parade-
disciplinerne

 • 1.Varmetekniske fordele

  • Hurtigt reagerende gulvvarmesystem
  • Jævn varmefordeling
  • Lav fremløbstemperatur, lave varmeudgifter
  • Effektiv til brug af vedvarende energikilder
  • Komfortabel regulering
  • Behagelighed
  • Hygiejnisk og sund
  • Køling mulig
 • 2.Konstruktive fordele

  • Lav konstruktionshøjde
  • Materiale- og vægtbesparelser
  • Pudslag uden fuger
  • Mangfoldige udformningsmuligheder
  • Kort byggetid
  • Keramik- eller naturstenbelægning uden revner
  • Høj belastningsevne
 • 3.Økologiske fordele

  • Natsænkning mulig
  • Lav fremløbstemperatur, lave varmeudgifter
  • Effektiv til brug af vedvarende energikilder
  • Hurtigt reagerende gulvvarmesystem
  • Lavt energibehov