Dele

Nem og hurtig varmekredsberegning

Varmekredsberegner

Schlüter-BEKOTEC-THERM varmekredsberegner gør det muligt nemt og hurtigt at beregne varmekredse, rørbehovet og volumenstrømmen for rum med en størrelse på mellem 4 og 30 m². Den tager i den forbindelse højde for de specifikke krav og forhold i de forskellige rum. 

1Typen af pudslag-monteringspladen

2Udlægningsafstand

3Rummets grundareal

=Resultat

{{result.heizkreise}}

Rørbehov inkl. tilslutningsledning til fordeleren: {{result.rohrbedarf}} m
Volumenstrøm pr. varmekreds:: {{result.volumenstrom}} l/Min

Varmekredsberegner

Schlüter-BEKOTEC-THERM

Rum: {{$model.raumname}}
Monteringsplade: {{$model.currentNoppenplatte.title}}, {{$model.currentNoppenplatte.description}}
Udlægningsafstand: {{$model.currentAbstand.abstand}} cm
Rummets grundareal: {{$model.raumflaeche}} m2

Antal varmekredse *:  

{{result.heizkreise}}
Behov for rør til dette rum *:   {{result.rohrbedarf}} m
Volumenstrøm pr. varmekreds*:   {{result.volumenstrom}} l/Min


*) Disse udlægningsdata, som programmet har beregnet, er vejledende. Garantikrav kan ikke udledes heraf.
Alle beregnede oplysninger skal selv kontrolleres og afstemmes med de faktiske ydelsesdata samt den varmebelastning, der er nødvendig for byggerietSchlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
D-58640 Iserlohn/Tyskland
Telefon:+ 49 23719710
Telefax:+ 49 2371971111
www.bekotec-therm.dk
www.schlueter-systems.dk

Tekniske data

Rumtemperatur 20 °C

Belægning Belægningsmodstand Fremløbstemperatur Returløbstemperatur
Flise 0,00 m²k/W 35 °C 25 °C
Parket til 15 mm 0,10 m²k/W 45 °C 35 °C
Gulvtæppe 0,10 m²k/W 45 °C 35 °C

 

  • ∆θ 5K for rumtemperatur 24 °C
  • Vær opmærksom på restvarmebehov f.eks. i badeværelser, WC-rum, havestue
  • Rørbehov inkl. tilslutningsledning til fordeleren
  • Kantisoleringsstriber ≈ Rummets grundareal x 1,2

Dele